UTI 507
COMPUTER NETWORKS I
2011-2012 SPRING

Catalog Data: Computer Networking, 3 hours lecture.Instructor: Dr. Mehmet E. DALKILIC  (mehmet.emin.dalkilic@ege.edu.tr)

TA: Sercan Demirci (sercan.demirci@ege.edu.tr)

Textbook : James F. Kurose and Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 5th ed. Pearson, 2009

Goals: To introduce the computer network basics, application layer, transport layer, network layer and data link layer

with a focus on important Internet applications, such as wireless and mobile networks, multimedia networking and security.

Prerequisites: Basic Mathematics Skills

Topics:

 

    Note: Only a subset of homework problems may be graded for each assignment.

   Class material slides

   Assignment#2  (Due date: March 5th, 2012)

Do Wireshark Lab1 and Lab2 Submit your written results.

 

Assignment #3 (due date: March 19th, 2012)

1.      Do Wireshark Lab4(DNS) Submit your written results.

2.      Do the selected problems from Chapter 2 here they are

Assignment #4 (due date: March 26th, 2012)

(Minimalist bir veri transfer protokolü tasarımı)

Derste güvenilir veri transferi için çeşitli mekanizmalar gördük.

·        Checksum

·        ACK (Teyit mesajı)

·        Timer (zamanlayıcı)

·        Seri numaralama (sequence numbering)

Bir gönderici ve alıcı birbirleriyle tek yönlü iki iletişim kanalı ile bağlıdırlar. G-A (gönderici à alıcı) kanalı  içinden geçen paketleri bozabilir veya kaybedebilirken A-G (alıcı à gönderici) kanalı mükemmel (paket bozma ve kaybı yok) dir. Her iki kanalda da gecikme belli bir d değerinden daima küçüktür. Kanallarda paketlerin sırası da bozulmamaktadır (in-order  transmission). Verilen bu senaryoya uygun olarak gönderici ve alıcı arasında güvenilir (reliable) bir veri transfer protokolü tasarlayınız. Protokolünüzde yukardaki 4 mekanizmadan sadece mutlaka gerekli olanları kullanınız. Çözümünüzün verimli olması gerekmez; doğru çalışması yeterlidir.

a)      Gönderici ve alıcı Sonlu durum Makinalarını (FSM) çiziniz.

b)      Yukardaki 4 mekanizmadan protokolünüzde kullandıklarınızın protokoldeki rollerini (amaçlarını) ve niye güvenilir protokolün onlarsız olamayacağını açıklayınız.

Assignment #5 (due date: April 16th, 2012)

1.      Do Wireshark Lab4(TCP) Submit your written results.

2.      Do the selected problems from Chapter 3 here they are

 

Assignment#6  (Due date: May 7th, 2012)

·         Do Wireshark Lab6(IP) Submit your written results.

 

Assignment #7 (due date: May 14th, 2012)

1.      Do the selected problems from Chapter 4 here they are

 

Bonus Assignment  (Due date: June 11, 2012)

 Problems 5, 8, 12, 17 and 21 of Chap 5 

 Do Wireshark  Ethernet_ARP_ Lab Submit your written results

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Course Homepages

Return to Academic Information Page

Return to ICI homepage

 

 

 


Send any comments or suggestions to dalkilic
Last revised in Sept 24, 1997